Biểu trưng gỗ đồng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống xí nghiệp

39 lượt xem

Viết bởi:

Ngày: 17/01/2019

Biểu trưng gỗ đồng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống xí nghiệp

Biểu trưng gỗ đồng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống xí nghiệp

0933846268
G